Zásady ochrany
osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je SKLUB.cz s.r.o., IČ: 031 01 711, se sídlem Dlouhá 66/37, 415 01 Teplice, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 11. června 2014, oddíl C, vložka 34302.

SKLUB.cz s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

SKLUB.cz s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, IČ, adresa, IP adresa.

Zdroje a účel zpracování

SKLUB.cz s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů z důvodů:

  • jméno, příjmení, e-mail a telefon prostřednictvím kontaktního formuláře a objednávky. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, realizace smluvního vztahu na základě odsouhlasení Všeobecných obchodních podmínek, a to pouze po uděleném souhlasu. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají společně s datem souhlasu do redakčního systému. IČ a adresa přímo od zákazníků za účelem fakturace objednaných služeb, osobní údaje se ukládají do webové aplikace Fakturoid.
  • IP adresy prostřednictvím online aplikace Zendesk (chat). Chat se používá za účelem zajištění technické a zákaznické podpory. Zpracování osobních údajů se děje automaticky.

Příjemci osobních údajů

SKLUB.cz s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: info@sklub.cz


V Teplicích dne 25. 5. 2018

Chci web pro náš tým

Provozuje společnost SKLUB.cz s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Cena za služby je finální, firma není plátcem DPH | Všeobecné obchodní podmínky najdete zde. Spolupracujeme s těmito weby.

Pro Váš pohodlnější nákup a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte. Další informace